St. Annaland School Kleuter


kaart

Ansichtkaart St. Annaland School Kleuter


Categorie: Zeeland > St.-annaland

Conditie: Gebruikt

Periode: 1960 - 1979


2,00

Verkoop door KVR


J.Gunter schreef op 14-12-2022   Gemiddelde score: Totale score: 5 sterren

Bovenstaande ansichtkaart is uitgegeven door Heijboer’s Boekhandel, Ring 66 te Sint-Annaland, onder nummer 760.

Het is een kaart met rondom een gekartelde rand van de pas in gebruik genomen nieuwe kleuterschool.

Voor het zover was is er veel werk verzet door de schoolvereniging.
"In 1913 begonnen als bewaarschool is er in 1949 een vereniging gesticht voor het geven van Christelijk kleuteronderwijs. Op 3 september van dat jaar werd de zorg voor dat onderwijs van de schouders van mannenvereniging "De Heere is mijn Banier" overgenomen waarbij de vereniging de school voor 1 gulden overdroeg aan de nieuwe stichting, welke gulden later is terug gegeven".
Bron: Eendrachtbode 7 oktober 1960)

"In 1958 werd het bestaande schooltje aan de Cureestraat door de inspectie van het kleuteronderwijs afgekeurd. Het schoolgebouw beantwoordde niet meer aan de geldende eisen des tijd en was flink verouderd. De bouw van een nieuwe school werd op de urgentielijst geplaatst.
Het bestuur ging voortvarend te werk en heeft contact opgenomen met architect H. Kooij te Zierikzee, die reeds een ontwerp gemaakt heeft voor de nieuw te bouwen kleuterschool in het uitbreidingsplan Achter de Bogerts op de hoek Schoolstraat/Kloosterstraat"
(Bron: Zeeuws Dagblad 14 maart 1958 en Eilanden Nieuws 22 april 1958)

"Het gemeentebestuur van Sint-Annaland heeft de plannen voor de nieuwbouw reeds goedgekeurd en Gedeputeerde Staten hebben het plan met gunstig advies naar Den Haag doorgezonden. De bouw bestaat uit twee lokalen en rekening is gehouden met uitbreiding tot drie lokalen"
(Bron: Zeeuws Dagblad 24 oktober 1958)

"De bouw van de kleuterschool is in volle gang en naderd langzaam maar zeker zijn voltooiing. Men hoopt midden mei de school in gebruik te kunnen nemen. De school is overigens maar net groot genoeg, de wachtlijst is aanmerkelijk en groeit met de dag. In verband daarmee heeft het bestuur reeds een stuk grond in haar bezit gekregen, waarop eventueel een derde lokaal kan worden gebouwd".
(Bron: Zeeuws Dagblad 6 januari 1960)

"Op 24 augustus 1960 namen de kleuters de nieuwe school in gebruik en op 30 september vond de officiële opening plaats. Deze is verricht door mevrouw A.E. van Waesberge, inspectrice van het kleuter-onderwijs. Haar werd de sleutel van de school overhandigd door Jan van den Bos, zoontje van de burgemeester, tevens bestuurslid van de Stichting"
(Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 1 oktober 1960)

"Het is een bijzonder fraaie school geworden, naar een ontwerp van architect H. Kooy uit Huizen (kennelijk was deze tussentijds verhuisd van Zierikzee naar Huizen) met twee zeer ruime lokalen, waarin met een aanrechtje ook de "plashoek", een keurig inventaris, een hoofdenkamer, een voorraad magazijn, prachtig sanitair, verlichting en speelmateriaal en uiterlijk is het vlindermodel van de school een sieraad in het nieuwe dorpsgedeelte" aldus
(Bron: Eendrachtbode 7 oktober 1960)

De ansichtkaart laat ons zien hoe het in werkelijkheid is geworden. In het midden de opgaande hoofdingang met aan weerszijden een lokaal met ruim overstekende schuin oplopende dakvlakken. Links de hoofdenkamer en de andere faciliteiten. Het valt op dat in de lokalen heel veel lichtinval is. Het jaar er op is al geïnvesteerd in zonwering.
Op de voorgrond de speelplaats met zandbakken. Het geheel wordt van de straat gescheiden door een flinke groenstrook. De stoep moet nog in orde worden gemaakt.
Rechts boven het gebouw zien we de toren van de Hervormde Kerk en links het torentje van het gemeentehuis.

verhaal:


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.