o.l. met watertoren in klaaswaal


kaart

Ansichtkaart o.l. met watertoren in klaaswaal


Categorie: Zuid-holland > Klaaswaal

Conditie: Nieuw

Periode: 1940 - 1969


3,50

Verkoop door KVR


Huib schreef op 24-10-2023   Gemiddelde score: Totale score: 5 sterren

Op 22 februari 1877 is het dan zover. Er vindt een aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuwe school en een nieuwe onderwijzerswoning.

In april 1878 was de bouw gereed

Op 30 april 1878 was het feest. De nieuwe school aan de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde werd feestelijk geopend. De krant schrijft dat het een groot feest was op het dorp.

Ik citeer uit het krantenverslag:
“Reeds in den vroegen morgen wapperde uit vele woningen de geliefde driekleur en trok eene schare kinderen in vroolijke stemming de gemeente door.”

Tegen elf uur vereenigden zich de Raad der Gemeente en de genoodigden, onder welke de schoolopziener, in de Raadskamer.
“De Burgemeester, D. Kluifhoofd heette allen welkom en noodigde hen uit hem te volgen om de kindervreugde te zien en levensvreugde te smaken.”
Hij stelde zich met den schoolopziener aan het hoofd van den stoet en men begaf zich naar het nieuwe gebouw waar de feestelijk uitgedoste schooljeugd, begeleid door hare onderwijzers weldra aankwam”.
Op de nieuwe school werd door de burgemeester en de schoolopziener nog een speech gehouden, en ook de heer Welker uit Numansdorp kreeg het woord. Ik citeer: “Gij, broeder Morre, gij meer dan eenig onderwijzer, zijt eener goede werkplaats waardig, enzovoort….

De aanwezige kinderen zijn dan waarschijnlijk allang afgehaakt van al dit gespreek

Dan komt de dominee ook nog aan het woord, en dan nog de architect de heer Beljers

Dan nog een speech van P. Visser die uit naam van de burgerij van Klaaswaal: de Burgemeester en de Raad bedankte, en uiteindelijk kreeg

Hoofdonderwijzer Morre het laatste woord, die vervolgens “diepgeroerd, alle aanwezigen bedankte voor de belangstelling hem heden ten beurt gevallen”.

Nu werd het saaie wachten en luisteren dan eindelijk beloond voor de kinderen, want schrijft de krant: “De kinderen werden nu ruim onthaald op koek, koffie, chocolade en sinaasappelen” en “intusschen werden eenige toepasselijke liederen gezongen, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd door onzen dorpsgenoot den heer J. Hijmans”.

De nieuwe school werd uitgebreid bezichtigd waarbij de Burgemeester nog aangaf: “nooit zulk degelijk verfwerk te hebben gezien als hier aangebracht door de dorpsgenoten Dubel en van Oijen”

“De jeugd trok vervolgens zingende in optocht naar het oude schoollokaal terug, alwaar nog een afscheidsdienst werd gehouden.”


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.