Leiden Hofje Jean Michels SteenstraatPieterskerk


kaart

Ansichtkaart Leiden Hofje Jean Michels SteenstraatPieterskerk


Categorie: Zuid-holland > Leiden

Conditie: Nieuw

Periode: Voor 1920


3,00

Verkoop door KVR


T.I. schreef op 21-12-2022   Gemiddelde score: Totale score: 5 sterren

De Jean Michelhof, ook wel Jan Michielshof genoemd.

Het hofje bevindt zich in de Pieterswijk recht tegenover de Lokhorstkerk in de Pieterskerkstraat 10-12. Het hofje is in 1687 gesticht door Catharina Geschier, weduwe van Jan Michielsz.

Jan Michielsz was een koopman in Leiden en woonde met zijn echtgenote in een huis aan de Herengracht. Zij hadden afgesproken dat de langstlevende van het kinderloze echtpaar een hofje zou stichten. In 1686 had haar man voor dat doel enkele huisjes gekocht in een poort uit het begin van de 17e eeuw aan de Pieterskerkstraat. De weduwe kocht een jaar na het opstellen van haar testament nog enkele huisjes ter plekke.

Na haar overlijden werd aan de bouw van het hofje begonnen. De uitvoerders van het testament zetten geen nieuw bouwwerk neer, maar verbouwden de bestaande huisjes voor het nieuwe doel. Het hofje kreeg daardoor een rommelig karakter, want geen twee huisjes waren gelijk van bouw. Niet bekend is waarom de gevelsteen het jaartal 1610 aangeeft, aangezien het hofje van een later jaartal is.


De huisjes op het hofjes waren bestemd voor vier echtparen en acht vrouwen, ongehuwd of weduwe. De bewoners waren lidmaat van de Waalse Gereformeerde Religie. Voor zover de renten van het nagelaten bezit het toelieten kregen zij eten, drinken en andere gaven. Jarenlang bestond in het hofje de traditie dat een nieuwe bewoner zijn medebewoners moest trakteren op een feestmaaltijd. Deze gewoonte werd in 1757 afgeschaft, maar is in 2018 weer in het leven geroepen. Tien jaar later kwam een eind aan een andere traditie, het gratis verstrekken van bier. De bewoners klaagden dat de drank door verblijf in de bierkelder nergens naar smaakte. Na deze klacht kregen de bewoners per week twee stuivers biergeld, voor die tijd een flink bedrag.


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.