Leiden Hofje Hoogeveen Doelensteeg


kaart

Ansichtkaart Leiden Hofje Hoogeveen Doelensteeg


Categorie: Zuid-holland > Leiden

Conditie: Nieuw

Periode: Voor 1920


2,00

Verkoop door KVR


T.I. schreef op 21-12-2022   Gemiddelde score: Totale score: 10 sterren

Eva van Hoogeveenhof

De bouw van het hofje werd gefinancierd uit de nalatenschap van Eva van Hoogeveen. Eva stamde uit een welgestelde familie. Zij was ongehuwd en in 1650 liet zij testamentair vastleggen dat met haar geld gekocht zou worden: "een ledigh erff of te huysinge, daarop getimmerd ende gemaeckt sal werden een hoffken van twaalf of dertien huyskens ofte cameren, daer in elcx sall woonen een eerlijcke vroupersoon, tenminste 40 jaren out, geen man hebbende".

In 1652, na haar dood, kochten de executeurs-testamentair (haar broer en een neef) een aantal bouwpercelen, gelegen achter het Rapenburg, op de plek waar het Klooster Roma had gestaan.

Stadsarchitect Arent van 's-Gravesande maakte een eerste ontwerp voor de huisjes, en een geveltekening. De bouw werd voltooid in 1654. De poort aan de Doelensteeg werd in 1659 gerealiseerd.

Het Latijnse opschrift boven de poort luidt (vertaald): "Eva van Hoogeveen, dochter van Albert (Aelbrecht), Heere van Hoogeveen, een zeer kuise en lofwaardige Maagd, heeft deze Huisjes ter ere van God voor kuise Maagden en eerbare Weduwen, in haar testament beschikt. Toeschouwer, loof de overledene en volg haar na". Bij dit opschrift is ook een schaap afgebeeld, zoals voorkomt in haar familiewapen.


Het hof bestaat uit 12 huisjes, gelegen om een centrale binnentuin. In 1655 werd een poorthuis gebouwd met een regentenkamer op de eerste verdieping en een ingang aan de Doelengracht (Doelengracht 7a). Ook dit huis wordt momenteel als woning verhuurd en dient dus niet meer als vergaderruimte voor de regenten. Opvallend aan de architectuur is de witte bovenlijst boven de ramen en deuren, gedragen door een rij pilasters van geel baksteen, in de stijl van Andrea Palladio. Ook de paden worden verlevendigd door in 2 kleuren gelegde bakstenen. Tegenwoordig staan naast de bloemtafeltjes onder de ramen gelijkvormige tuintafels en -stoelen.


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.