kerk in klaaswaal


kaart

Ansichtkaart kerk in klaaswaal


Categorie: Zuid-holland > Klaaswaal

Conditie: Nieuw

Periode: Voor 1920


4,00

Verkoop door KVR


Huib schreef op 24-10-2023   Gemiddelde score: Totale score: 5 sterren

Uit 2 juni 1550 bestaat een akte van het (Katholieke) Bisdom Luik waarin toestemming: om een of meer Capellen op te richten tbv Group en Cromstrijen”

In de zomer van 1566 wordt er gemeld dat er een Kerk, Pastorie (midden) en Schoolhuis (links) zijn gebouwd (het schoolhuis zou later het gemeentehuis worden).


In 1586 wordt er melding gemaakt dat er in Klaaswaal Kerkdiensten worden geleid door de Schoolmeester (tevens voorzanger, koster, doodgraver, klokkenluider etc.). Dat vindt men onjuist en vanaf dat moment moeten kerkdiensten verplicht geleid worden door de predikant van Westmaas of Strijen.

In 1602 komt er een Voorganger, speciaal voor Klaaswaal, zijn naam was Jan Hendrikszoon.

In 1622 wordt er aangekondigd dat (de toenmalige) kerk een uurwerk krijgt. Er bestaat nog een lijst van een collecte uit die tijd met omschrijving: “Collecte voor ‘t maken en verbeteren van de nieuwe kerkklok”.

In 1642 klagen de kerkmeesters bij de ambachtsheren over de (erbarmelijke) staat van het kerkgebouw.

In 1644 wordt er een verzoek gedaan aan de Staten van Holland en West-Vrijesland om nieuwe grotere kerk te Claeswael. “daer de muijragie van de oude vergaen zijn en (hij is te klein) “bij kerkgang van 100 personen moesten diverse mensen weer naar huis”.

Op 27 sep 1646 wordt er een belasting geheven bij de landeigenaren (=omslag) De omslag was ƒ 2-0-0 per mergen “ter reparatie van de oude en opbouw van de nieuwe kerk” (een mergen komt ongeveer overeen met een bunder).

Ook wordt er (flink) gecollecteerd onder de inwoners. Dat waren geen vrijblijvende collectes zoals nu als er wordt aangebeld, maar er werd uitgebreid op naam vastgelegd wat een bewoner bereid was om bij te dragen en er werd op toegezien dat dat geld ook daadwerkelijk werd betaald.
In 1647 wordt er dus gemeld dat (met financiële steun van de Ambachtsheren): Kerk vergroot/vernieuwd, noordelijk dwarsschip gebouwd en Kerktoren herbouwd.

Uit 1663 is er ook nog een collecte list bekend. Het nu opgehaalde geld was zowel bestemd voor de kerk in Klaaswaal als ook tbv de kerk en Numansdorp.

In 1704 klagen Schout en schepenen dat de kerk “op instorten staat” en in 1709 wordt gemeld dat “de Kerk verbeterd is”.

In 1772 wordt de kerk weer opgeknapt en wind- en waterdicht gemaakt.

In 1798 (onder Napoleon) wordt de kerktoren eigendom van de “burgerlijke gemeente”.

In 1840 wort er weer gemeld dat de kerk “verbeterd” is.

In 1887 wordt de consistorieruimte tegen het noordelijke Dwarsschip (kerkpleinzijde) vernieuwd en uitgebreid met een catechisatie kamer. Of de stuclaag toen ook is aangebracht is (mij) niet bekend, op bovenstaande afbeelding (begin 1900) is deze al aanwezig. En wanneer hij precies wit geworden is ??? Gebaseerd op oude foto’s vermoed ik begin jaren 30.

In 1949 wordt de consistorieruimte tegen het noordelijke Dwarsschip (kerkpleinzijde) afgebroken en wordt er een nieuw dienstgebouw gebouwd aan de Noordzijde van het Dwarsschip.

Het is waarschijnlijk dat bij deze verbouwing ook de wijzerplaat van de kerkklok omhoog is verplaatst naar het dak van de kerktoren. Op een foto uit 1950 zijn voor het eerst de wijzerplaten op hun huidige plek te zien.

In 1993-1994 is de kerk gerestaureerd en de stuclaag weer verwijderd en heeft de kerk zijn huidige aanzicht gekregen


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.