Hillegersberg Binnen in de N.H.Kerk Orgel


kaart

Ansichtkaart Hillegersberg Binnen in de N.H.Kerk Orgel


Categorie: Zuid-holland > Hillegersberg

Conditie: Nieuw

Periode: 1940 - 1969


2,00

Verkoop door KVR


Sijmen Aleman schreef op 03-09-2022   Gemiddelde score: Totale score: 5 sterren

Wie in Utrecht wel eens een boek kocht bij boekhande1 en antiquariaat De Slegte aan de Oude Gracht heeft er vast niet bij stilgestaan dat zijn aankoop plaats­vond in het huis dat ooit onderdak bood aan de bekende orgelbouwer Abraham Meere (1761-1841).

Gedreven ambachtsman
In zijn leven bouwde Meere zo'n 40 instrumenten. Zijn grootste werk was het orgel voor de Laurenskerk. Tijdens de bouw in 1827 kwam zijn jongste zoon, die hem dage­lijks bij zijn werk assisteerde, te overlijden. Het is niet duide­lijk of het hier om een ongeluk ging. Hoewel hij vier zoons had, was juist dit kind voorbe­stemd om zijn werk voort te zetten. En hoewel zijn bedrijf een aantal bekende meester­knechts heeft voortgebracht, mocht het helaas niet zo zijn dat zijn levenswerk door ei­genvlees en bloed is voort­gezet. Toch bouwde Meere orgels tot aan zijn dood. Drie jaar later, Abraham Meere is dan bijna 70 jaar, levert hij het 20 stemmen tellende orgel voor het oudste kerkje van Rotterdam: de Hillegonda­kerk.

In ere hersteld
Het orgel deed dienst tot 1922. In dat jaar werd een orgel van Duitse makelij in gebruik genomen, waar­bij het oude Meere-front als sierfront werd gebruikt. Het werd bespeeld tot 1977. In dat jaar werd besloten tot de bouw van een nieuw orgel. De Firma Ernst Leeflang BV uit Apeldoorn verkreeg de op­dracht. Achter het gerestau­reerde Meere-front bouwde het bedrijf, geheel volgens het Meere bestek, een nieuw 23 stemmen tellend orgel. Vanaf dat moment zijn de kleurrijke Meere-klanken weer te horen en dient het fraaie oorspron­kelijke Meere-front tot decor tijdens de kerkdiensten van de wijkgemeente Hillegonda­wijk-Terbregge en ... tijdens de regelmatig door de Concert­stichting Hillegersberg geor­ganiseerde concerten.


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.