Drachten School voor C.V.O.


kaart

Ansichtkaart Drachten School voor C.V.O.

Beschr. in 1936


Categorie: Friesland > Drachten

Conditie: Gebruikt

Periode: 1920 - 1939


3,00

Verkoop door KVR


Tio Huisman schreef op 21-03-2023   Gemiddelde score: Totale score: 10 sterren

Later is er nog en bestuurskamertje bijgekomen en nog twee klassen bijgebouwd. We kregen eerst een lijst met voorbedrukte letters met hoofdletters en kleine letters en die moesten we op overtrekpapier na schrijven met potlood. En ook waren er voorbedrukte letters van heel het alfabet en sch en verder werd er voorgelezen uit hele gemakkelijke boekjes van Jan en An en later van Saskia en Jeroen en van Annie M.G. Schmidt. Je kreeg lesboekjes van Wolters Noordhof en daar stonden taalopdrachtjes in en die moest je dan maken in een schrift Dat schrift kreeg je van school en dar zat meestal een vogel op afgebeeld zoals een koolmees of roodborstje. Woensdagmiddag was je vrij en dan was er altijd wel iets op t.v. Ik herinner me kinderprogramma"s als Ricky en slingertje poppenkast op t.v. en Swiebertje en stuif es in en kunt U mij de weg naar Hamelen vertellen meneer en Tita tovenaar en Pippie langkous en Emiel en q en q. Ook werden er spelletjes gedaan op het schoolplein tijdens het speelkwartier in de pauze "s ochtends om zo ongeveer elf uur en dan deden we elastiektwist met een stuk elastiek van dat er twee tegenover elkaar moesten staan en dan moest je op dat elastiek springen en en draaien om de benen heen en dan vormde dat een figuur van dat elastiek en ook touwtje springen met waslijn touw en knikkeren op schoolplein en hinkelen met krijt allemaal vakken tekenen met krijt en dan op een vak springen en een steentje gooien en dan moest je dat later weer oprapen . Met de verjaardag moest je ook trakteren en dan nam je een trommeltje mee met iets om te trakteren en dan ging je alle klassen bij langs en dan mocht je iemand uit de klas meenemen die met je mee kon gaan langs alle de klassen. Meesters en juffen hadden het bureaula vol chocoladerepen die ze hadden gekregen van de kinderen tijdens de verjaardag koetjesrepen advocaatrepen van de heer en Verkade repen puur en melk en van Baronie. Ook was meester van der Velde eens jarig en die rookte altijd Caballero zonder filter en rookte nog voor de klas en toen hebben de leerlingen geld bij een verzameld om sigaretten te kopen en kreeg meester van der Velde sigaretten op de verjaardag. Wij kregen meestal gymnastiek op de houtlaan tegenover Lou Couperus klokkenmaker horloge maker maar later is dat een parkeerplaats geworden. .


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.

T. Huisman schreef op 20-01-2023   Gemiddelde score: Totale score: 15 sterren

Meester de Jong klingelde aan de bel met dat het tijd was om in de rij te staan voor school. Zo stond de hele klas dan in de rij als de bel ging en Meester de Jong had dan zo"n koperen ding waarmee die aan de bel klingelde en net zo lang totdat iedereen er was en dan ging je "s ochtends de school binnen. Ook de pauze in het speelkwartier als dat afgelopen was ging de bel weer en dan moest je weer in de rij staan voor de ingang. Tot aan de tachtiger jaren heeft dit gebouw dienst gedaan als school en later als dependance. Je had ook een tekenboek en daar kon je tijdens tekenles in tekenen. Op donderdag ochtend kreeg je zwemles en dan werd je opgehaald met de bus en naar het zwembad gebracht. Wij kregen zwemles in het binnenbad met een oranje kurk om de middel en een wit drijfplankje en dat hield je voor je uit om er op te blijven drijven. Als je binnen kwam rook het er erg naar chloor.


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.

T. Huisman schreef op 20-01-2023

Dit is de C.V.O school oftewel P.C.O. Maarten Luther school aan de Houtlaan. Van klas 1 tot en met klas 6. Mester de Jong heeft lang lesgegeven aan zesde klassers en woonde aan de Kieviet straat 1 in Drachten en er hebben diverse juffen en meesters lesgegeven. Juffrouw van Dijk Juffrouw Bakker Juffrouw Bosma gaf lang les aan klas 1 en Meester van der Velde met hun gele mini cooper die vaak voor school stond van Mester Mark van der Velde en Klaske van der Velde en Meester Dijkstra die gaf les aan klas vijf en Meester Kanger Meester Hoogeveen Er was ook een schoolplein en daar speelde je dan als het speelkwartier was pauze ren dan liepen meesters en juffrouws heen en weer over het plein. Ik herinner me dat je nooit over dat hek mocht kimmen want zag meester de Jong dat dan werd je meestal geroepen en gewenkt. De jongens kregen handenarbeid en dat handwerk zat in groene handwerkdozen in een kast achter in de klas met de naam er op. de meisjes handwerken en lazen uit kinderboeken van Annie M.G. Schmidt met illustraties van Fiep Westerdorp en hadden taalboekjes van Wolters Noordhof en rekenboekjes van de Grondslag en dit waren hele saaie boekjes. Er was geen enkele speelsheid in te ontdekken aan die boekjes. Herinner me ook de tandartsbus die dan met de bus voor school stond en Coolman was altijd de vaste tandarts die er in die bus zat die behandelde en had ook nog een eigen praktijk op de Torenstaat. Er zat ook een assistente op die Tandartsbus en die ging de klassen bij langs en roep kinderen in alfabetische volgorde op mee te komen en plaats te nemen in de tandartsbus. Met gymnastiek gingen we naar de Houtlaan want daar stond een gymnastieklokaal. Naaste de school stond een begrafenisvereniging de Laatste eer van J. Plantinga stond er met een bordje op de deur. Maandagochtend kwam er meestal een wasserij langs met een vrachtwagen waarop stond Heuker en die wasserij bevond zich op Beter Wonen maar ging stee vast door de houtlaan en dan keek je uit het raam en dan zag je die vrachtwagen weer voorbij komen. Het was al een oud gebouw en de lokalen hadden linoleum op de vloer en formica schoolbankjes met stoeltjes. In klas zes had je van die oudere schoolbanken aan elkaar vast met nog een oude inktpot er in. Je kreeg van het merk Bruynzeel potloden en pennen en dat waren ballpointpennen. in de eerste klas kreeg je leesplankjes met letters en dat waren grote letters hoofdletters en kleine letters en Sch waar je woordjes van moest maken. Om de beurt werd er voorgelezen. In klas een kreeg je een vel overtrek papier met een potlood en dan moest je letters overschrijven met potlood en eerst hoofdletters in alfabetische volgorde en daarna gewone letters. In klas drie moest je iedere maandagochtend 35 cent meenemen voor zwemles en donderdagochtend werd je met de bus opgehaald om naar de Welle zwembad zwemles te krijgen. Je kreeg dan een oranje zwemkurk om de middel met een wit zwemplankje voor je uit zodat je bleef drijven en zo ging je zwemmen. Ze leerden hoe je de schoolslag kon doen en in klas vijf werd er afgezwommen voor een diploma. Nu is zwembles voor rekening van ouders en ook het diplomazwemmen. Voor schoolzwemmen hoefde je enkel 35 cent te betalen en dat moest je maandagochtend meenemen voor donderdag ochtend want dan ging je schoolzwemmen. Ik herinner me ook dat er iemand in de groep van de meisjes was die graag als eerste klaar wou zijn om vervolgens achter in de bus te zitten. Als je de school binnen kwam pp[ de gang dan rook het naar urine van de toiletten. Er was ook een bestuurskamertje en daar zat het onderwijzend personeel in en er was ook een vast koffiemeisje die in een hogere klas zat en die destijds koffie rond bracht in de pauze. Dan rook je de koffie en dan kregen ze er twee knappertjes bij van die meelkoekjes van Verkade. We hebben in de vijfde klas ook eens een collecte gelopen voor een jongens huis en iedere vrijdag moest je langs Beter wonen en daar waren mensen die vast een bedrag in de collectebus deden. Op het hoekje van Beter wonen woonde een mevrouw die had het huis vol katten en het wemelde daar altijd van de katten en ze zaten overal in de vensterbank en op de kast. Als er dan was gecollecteerd dan moest je dat geld tellen. Ik zat het liefste aan tafel te spelen met lego en boerderijspeelgoed en popjes en rolschaatsen en fietsen buiten. Mijn moeder spaarde Bluebandzegels voor fietsen. O[ spaarkaarten van Bluebandzegels kon je fietsen krijgen en ik kreeg een blauwe en mijn jongste zus een rode fiets en daar hebben we het fietsen op geleerd ergens bij een verlaten benzine station op die fietsen die van Bluebandzegels gespaard zijn. Bij mijn tante deden we aan knikkerspel en kleuren en memory en sprookjeskwartet en borduren. Ik moet nog ergens op een foto staan voor het hek van deze school. De Hummelhof kleuterschool stond er ook in de zelfde straat en dat gebouw staat er nog maar het wordt nu bewoond door particulier. Begin negentiger jaren hebben ze deze school afgebroken en zijn er huizen op gebouwd. . . . . .


Geef alstublieft een score aan dit verhaal en voer uw naam en e-mailadres in ter verificatie in verband met het tegen gaan van fraude. Uw persoonlijke gegevens zullen verder niet worden gebruikt of getoond.